Přihlašování do zájmových kroužků, akcí a táborů probíhá on-line přes klientské centrum DDM Budík.

Aktuální nabídka na rok 2022 / 2023 je na webu přístupná od 22. srpna 2022.

Odkaz na klientské centrum: ddmbudik.iddm.cz